10 Fontos Szerep, Amit Isten Játszhat Az Életedben:

Láttál már olyan filmet, ahol egy színész több szerepet is játszik? Hát nem lenyűgöző, hogy egy ember ennyi különböző szerepet tud alakítani, és úgy tűnik, hogy minden szerepben zökkenőmentesen feltudja venni a karakterét? A valóság az, hogy Isten még ennél is jobban tud számos szerepet eljátszani, és a kritikus elem, amit figyelembe kell vennünk, hogy Ő nem színészkedik.

Ő már most is ott van minden egyes szerepben, amelyet fel fogunk fedezni, és Ő képes, hajlandó és kész betölteni minden egyes szerepet, ha egyszerűen csak megengedjük Neki. Ez a lista csak a felszínt karcolja, de jó kiindulópont arra, hogy eszedbe jusson néhány figyelemre méltó szerep, amit Isten játszhat az életedben.

1. Megváltó

Mindenekelőtt Isten a mi megmentőnk. Anyánk nem tud megmenteni minket, apánk nem tud megmenteni, a barátaink nem tudnak megmenteni, és mi magunk sem tudjuk megmenteni magunkat, de Isten igen!

Az Ézsaiás 45:21-22 szerint: “Mondjátok meg, adjátok elő, tanácskozzatok csak egymással! Hirdetett-e valaki valaha, jelentett-e ki ilyent az ősidők óta? Csak én, az ÚR! Nincs más isten rajtam kívül, igaz és szabadító isten nincsen rajtam kívül. Rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert én vagyok az Isten, nincs más!”

Amikor megengedjük Istennek, hogy a megváltó szerepét játssza az életünkben, megmenekülünk a bűneinktől, és megáldjuk magunkat azzal a lehetőséggel, hogy az örökkévalóságot a mennyben töltsük vele.

2. Atya

Attól függően, hogy milyen kapcsolatban voltál a földi apáddal, Isten atyai szerepét könnyű lehet elfogadni, vagy kihívást jelenthet. Mindazonáltal az egyik csodálatos szerep, amelyet Isten az életedben játszani akar, az Atya.

A Róma 8:15-17 szerint: “Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, Atya!” Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.”

Ha Istent Atyaként ismerjük el, akkor megnyugvást lelhetünk abban a tudatban, hogy Ő kapcsolatot akar velünk, azt kívánja, ami a legjobb nekünk, és végső soron mindent a javunkra munkál az életünkben.

3. Támasz

Ingatagnak vagy bizonytalannak érzed magad? Szilárd alapot keresel, amely nem mozdul el? Isten a válasz. Ő a mi sziklánk. A Zsoltárok 18:3-4 szerint: “Az Úr menedékem, váram, szabadítóm. Istenem, sziklám, hozzá menekülök. Védőpajzsom, üdvösségem záloga, mentsváram, akit magasztalok. Az Úrhoz kiáltok és biztonságban vagyok elleneimtől.”

Ha megengedjük Istennek, hogy betöltse a szikla szerepét az életünkben, akkor megtalálhatjuk a biztonság és a védelem érzését. Az emberek változnak, a helyzetek jönnek-mennek, de Isten ugyanaz marad, ezért Istenben, a mi sziklánkban megerősödhetünk és reménykedhetünk.

4. Menedék

Volt már szükséged egy biztonságos helyre, ahol megpihenhetsz és menedéket találhatsz? A menedék szerepe Isten specialitása. A Zsoltárok 62:7-8 szerint: “Egyedül ő a sziklám és az üdvösségem, ő a váram, nem rendülök meg. Üdvöm és dicsőségem Istentől várom, ő az én erős sziklám, igen, Isten a menedékem.”

Vigasztalódjunk azzal a tudattal, hogy bajban vagy nehézségben is menedéket találhatunk Istenben. Ő egy megbízható forrás, akivel megoszthatod minden aggodalmadat és minden gondolatodat, amelyet a szíved mélyén rejtegetsz.

5. Segítő

Te olyan valaki vagy, aki mindent egyedül próbál megoldani? Olyan valaki vagy, aki nehezen kér segítséget, vagy úgy érzi, hogy egyedül van, amikor a kötelességek és feladatok elvégzéséről van szó? Nem kell, hogy így legyen! A Zsoltárok 46:2 szerint: “Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban.”. Az Ézsaiás 41:13 pedig így szól: “Mert én, az ÚR, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked: Ne félj, én megsegítlek!”

Mindkét szentírás arra emlékeztet, hogy Istenhez fordulhatsz segítségért. Lehet, hogy meg kell lazítanod a szorításodat az adott helyzetben, és engedned kell, hogy Isten betöltse a segítő szerepét. Nem kell az Ő isteni segítsége nélkül végigmenned az életeden. Amikor hagyjuk, hogy Isten legyen a segítőnk, gyakran megkönnyebbülést érzünk abban, hogy véghez vigyük mindazt, amihez meghívjuk Őt.

6. Útmutató

Elveszettnek érzed magad? Útmutatásra van szükséged? Istennek ez a szerepe is megvan. A Zsoltárok 48:15 szerint: “Ilyen nagy az Isten! Igen, ő a mi vezérünk, Istenünk örökkön-örökké!”. Továbbá a Zsoltárok 25:8-10 szerint: “Megbocsát az Úr és hűséges, megmutatja az utat a bűnösnek. Az engedelmeseket igazságban vezeti, az alázatosokat megtanítja ösvényeire. Az Úr minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és törvényét.”

Isten bennünk él, hogy vezessen, és irányítsa az utunkat, de először le kell mondanunk arról, hogy ezt a szerepet mi magunk játsszuk az életünkben, és engednünk kell, hogy Ő vegye át a vezetést.

7. Vigasztaló

Nyomorúság, bánat vagy szomorúság idején Isten a mi vigasztalónk. A 2Korinthus 1:3 szerint: “ÁÁldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene”.

A 2Thesszalonika 2:16-17 is így szól: “Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben.”.

Mindkét igeszakasz azt mutatja, hogy ha megengedjük Istennek, hogy betöltse a vigasztaló szerepét, akkor erőt és reményt nyerhetünk, hogy életünk legnehezebb időszakaiban is helyt tudjunk állni.

8. Ellátó

Nekem is vannak szükségleteim, neked is vannak szükségleteid, Isten minden gyermekének vannak szükségletei, és tudod mit? Isten számos szerepe közül az egyik az, hogy gondviselőként kielégíti szükségleteinket. A Filippi 4:19 szerint: “Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban”.

Bár lehet, hogy nem kapunk meg mindent, amit szeretnénk, Isten kegyelmesen biztosítja pontosan azt, amire szükségünk van. Ne értsd félre, vannak időszakok, amikor úgy érezhetjük, hogy szükségleteinket nem elégíti ki olyan gyorsan, mint szeretnénk, de az igazság az, hogy Isten mindig gondoskodik rólunk.

9. Védelmező

Lesznek olyan időszakok az életben, amikor igazságtalanság ér bennünket, vagy mélyen megbántanak. Emberi természetünk az, hogy megtoroljuk vagy a saját kezünkbe vegyük a dolgokat. Az a tényt, hogy Isten a mi védelmezőnk, olyan gondolat, amelyet újra és újra el kell próbálnunk a fejünkben. A Róma 12:19 szerint: “Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert meg van írva: „Enyém a bosszúállás, én megfizetek” – így szól az Úr.”

A 2Krónika 20:15 utolsó része is emlékeztet bennünket: “… Ezt üzeni nektek az Úr: Ne féljetek, és ne is rettegjetek ettől a nagy sokaságtól, mert nem nektek kell ellenük harcolnotok, hanem az Istennek.”

Még ha úgy tűnik is, hogy ellenségeink győznek, az igazság az, hogy Isten mindig értünk harcol. Bizonyára nehézséget okozhat számunkra, hogy megadjuk magunkat, és hagyjuk, hogy Isten játssza a védelmező szerepet, de Ő újra és újra bebizonyította, hogy hűséges marad ígéreteihez.

10. Szabadító

Ó, mennyire szeretnénk problémamentesen végigmenni az életen, nem tapasztalva mást, csak napsütéses napokat, hűvös szellőket, szivárványokat és pillangókat optimális egészséggel. Sajnos ez nem a valóság ebben az életben.

A Zsoltárok 34:19 szerint: “A megtört szívűekhez közel van az Úr, a bánatos lelkűt meggyógyítja.”

Emlékeztet bennünket arra, hogy az élet tele van bajjal, de a lényeges igazság, amire emlékeznünk kell, hogy Isten a mi szabadítónk. Elég kegyes volt ahhoz, hogy előre figyelmeztessen minket, hogy fájdalom és szenvedés fog jönni, és elég szerető ahhoz, hogy megígérje, hogy megszabadít minket. Ezért a sok próbatétel és megpróbáltatás közepette ragaszkodjatok ahhoz a tényhez, hogy Isten a szabadítónk.

Ajánlott Írásaink: